ALKOHOLTERAPI

Bryta vanans makt

Oron hos närstående och vänner

Runt en missbrukare finns det ca 3-4 personer som är direkt medberoende till den missbrukandes beteende. De är anhöriga som anpassar sitt liv efter missbrukarens nycker och egoistiska tänkandet som själva missbruket framkallar.

Alltså bör alla anhöriga informeras och vara delaktiga under behandlingen. Detta är viktigt med tanke på att alla kan ses som medberoende av drogen eller alkoholen. Där alkoholen i sig är en högst besvärlig och oberäknelig extra familemedlem. Kompisen Alko har hälsat på igen!. Om tillfrisknandet ska vara varaktigt för misssbrukaren är det bra för alla anhöriga och medberoende få information angående prevention, återfallsrisker och hur alkoholen påverkar individen. Som närstående lära sig tänka i nya banor och ta ett annat gynnsammare ansvar för sitt eget livs bästa. För allas bästa.

BASTERAPI KUNGSGATAN 37 STOCKHOLM har kognitiv inriktad terapi för att komma tillrätta med denna typ av problem. Hypnosterapi och avslappning är en avstressande lindring av det spända tillstånd som uppstår hos anhöriga.

Hur blev det så här?
Vad skulle hända med mig om jag slapp tänka orostankar?
Fyller oron någon funktion hos mig?
Har jag anpassat mig för mycket?
Kan JAG ändra den broende eller mig själv?

Skulle det vara skönt att släppa taget - slippa ha en plan B?
Inte behöva vara rädd och vaksam över obehagliga pinsamma överraskningar?
Ha känslan att tagit tillbaka makten över mitt liv?

 

 TB Kungsg. 37 20140829 3 

 • Alkoholinformation

 • Alkoholproblem

 • Beroende

 • Missbruk
 • Samtalsterapi

 • KBT inspirerad alkoholterapi

 • Suggestionsterapi

 • Hypnosterapi
 

Bryt vanans makt! - förändra det som inte fungerar. 

 Jag har i decennier arbetat med att hjälpa människor ur oönskade situationer och tillstånd. Jag har varit verksam inom olika institutioner och sett många olika arbetsätt och behandlingsmetoder kommit och gått.   
Jag har också arbetat i egen mottagning i tio år och ur dessa samlade erfarenheter arbetat fram enkla och effektiva metoder som hos hundratals klienter rönt framgång till nyktrare och lättsammare liv. Mottot är, att med ett bra samarbete mellan mig och klient blir resultaten bättre, målen nås enklare och får ett varaktigt resultat . Om så bara till en liten förändring. 

Dessa alkoholterapimetoder är anpassad efter det som utkristaliserats ur olika idag bäst fungerande terapiformer som: KBT - Samtalserapi - Schematerapi - Hypnosterapi och suggetioner. Delar av stegarbete ingår. Verktygen utformas individuellt med utgång från klientens diagnos och målsättnig. Vid uppföljning har resultaten visat sig stabila över tid - gett varaktiga positiva förändringar och även förenklat andra livsproblem.
Genom diagnos - kartläggning och behandling kan personlighetsdrag rättas till, från det negativa nedtsämda käsloläget med depraverande tankar till en tillvaro med gladare och positivare känsla att äga sin rätt och våga acceptera att bara vara - jag utan påverkan. 
Rätta till föreställningar, rädslor och tankar som funnits innan alkoholen eller framkallts av alkoholbruket. 

- Alla behöver ju inte helt avstå från alkohol.

Epigenitik - det vi äter och dricker under vår levnad som påverkar våra kroppar och hjärnor. Forskning visar att vi bokstavligen kan påverka vår genuppsättning redan under vår egen livstid. Det är just den uppsättningen vi kan påverka genom ett ändrat intag av mat och dryck. Det är aldrig försent att ändra; vad vi vill föra vidare och hur vi själva vill må som individer i framtiden.. (se epigenitik)

Om du vill ändra dina vanor kontakta mig gärna för idéer och information.

thomas.boman@alkoholterapi.se  eller ring 073 202 3840 / 0763 18 4554

http://www.drugsmart.com/fakta/droger-och-hjarnan/
 • Hjälp att bryta vanans makt?

  Det är inget ovanligt att vilja ändra sina alkoholvanor, men det svåra är att bryta på egen hand när alkohol är så kraftigt vanebildande. Man kanske inte riktigt märker själv när det blivit en ovana. Man märker det först när tankarna kommer att; det här är nått jag får itu med senare, inte nu!
  Men det är nog då man bör söka information, när de första tankarna börjar kretsa runt oron; "bara ett litet besvär just nu".
   
 • Epigenitik

  På 90-talet förändrades synen på våra gener. Forskare upptäckte att en del av våra celler kan under vår egen levnadstid förändras och uppträder olika i friska vävnader och tumörceller. För att inte skapa panik här, ska understrykas att i fosterstadiet "nollställs" genuppsättningen till 99% så osäkerheten finns att det påverkade förändrade epigenomet skulle ärvas ned till våra barn.  
 • Social ångest - blygsel - terapi

  Många barn förvärver i tidig ålder blygsel och social ångest. Ca 20% av svenska befolkningen har den lindrigare varianten och ca 13% den svårare.
  "som lärare kunde jag se hur vissa barn hämmades och inte kom till sin rätt bland andra mera aktiva barn. Tyvärr kunde jag också se senare i deras uppväxt hur vissa av dessa barn kompenserade sitt komplex och osäkerheten med alkohol och droger."

Alkoholterapi - Thomas Boman    |    Kungsgatan 37 - Stockholm   |     073 202 3840  / 0763 18 4554     |    thomas.boman@alkoholterapi.se