Hör av dig för att hitta en lösning på alkoholproblemet.

20 års erfarenhet. Ingen registrering. Fullständig sekretess.

Kontakta oss

Stjäl alkohol värdefull tid?

Kontakta oss

..när det känns så bra! Varför går det då ibland så fel..?

Kontakta oss

Inte igen! Jag skulle ju bara..

Kontakta oss

Neej! Sluta nu!

Kontakta oss
Hypnos för att behandla problem med alkohol och ångest Så påverkas kroppen och hjärnan av alkolhol

Bryt vanans makt! - förändra det som inte fungerar. 

Jag har i decennier arbetat med att hjälpa människor ur oönskade situationer och tillstånd. Jag har varit verksam inom olika institutioner och sett många olika arbetsätt och behandlingsmetoder rörande alkoholproblem kommit och gått.   
Jag har också arbetat i egen mottagning i Stockholm i tio år och ur dessa samlade erfarenheter arbetat fram enkla och effektiva metoder som hos hundratals klienter rönt framgång till nyktrare och lättsammare liv. Mottot är, att med ett bra samarbete mellan mig och klient blir resultaten bättre, målen nås enklare och får ett varaktigt resultat. Om så bara till en liten förändring. 

Dessa alkoholterapimetoder är anpassad efter det som utkristaliserats ur olika idag bäst fungerande terapiformer som: KBT - Samtalserapi - Schematerapi - Hypnos och suggetioner. Delar av stegarbete ingår. Verktygen utformas individuellt med utgång från klientens diagnos och målsättnig. Vid uppföljning har resultaten visat sig stabila över tid - gett varaktiga positiva förändringar och även förenklat andra livsproblem. 
Genom diagnos - kartläggning och behandling kan personlighetsdrag rättas till, från det negativa nedtsämda käsloläget med depraverande tankar till en tillvaro med gladare och positivare känsla att äga sin rätt och våga acceptera att bara vara - jag utan påverkan. 
Rätta till föreställningar, rädslor och tankar som funnits innan alkoholen eller framkallts av alkoholbruket. 

Alla behöver ju inte helt avstå från alkohol.

Epigenitik - det vi äter och dricker under vår levnad som påverkar våra kroppar och hjärnor. Forskning visar att vi bokstavligen kan påverka vår genuppsättning redan under vår egen livstid. Det är just den uppsättningen vi kan påverka genom ett ändrat intag av mat och dryck. Det är aldrig försent att ändra; vad vi vill föra vidare och hur vi själva vill må som individer i framtiden.. (se epigenitik)

Om du vill ändra dina vanor kontakta mig gärna för idéer och information.

Hjälp att bryta vanans makt?

Det är inget ovanligt att vilja ändra sina alkoholvanor, men det svåra är att bryta på egen hand när alkohol är så kraftigt vanebildande. Man kanske inte riktigt märker själv när det blivit en ovana. Man märker det först när tankarna kommer att; det här är nått jag får itu med men inte just nu! Kanske imorgon?

Men det är nog då man bör söka information, när de första tankarna börjar kretsa runt oron; "börjar jag tappa viljan".  

Epigenitik

På 90-talet förändrades synen på våra gener. Forskare upptäckte att en del av våra celler kan under vår egen levnadstid förändras och uppträder olika i friska vävnader och tumörceller. För att inte skapa panik här, ska understrykas att i fosterstadiet "nollställs" genuppsättningen till 99% så osäkerheten finns att det påverkade förändrade epigenomet skulle ärvas ned till våra barn.  

Social ångest - blygsel - terapi

Många barn förvärver i tidig ålder blygsel och social ångest. Ca 20% av svenska befolkningen har den lindrigare varianten och ca 13% den svårare. 

"som lärare kunde jag se hur vissa barn hämmades och inte kom till sin rätt bland andra mera aktiva barn. Tyvärr kunde jag också senare i deras uppväxt se hur vissa av dessa barn kompenserade sitt komplex och osäkerhet med alkohol och droger."