Alkoholbehandling med hypnos

Behandlingen av alkoholberoende med hypnos och suggestioner tillsammans med KBT och schematerapi har visat sig ha en effektiv inverkan och är en bra kombination för att upprätthålla mera nykterhet och undvika återfall. 

Viljan att behålla nykterhet efter behandlingar med hypnos och suggestioner känns oftast som en befrielse istället för kamp. Klienten upplever en mera neutral inställning och ägnar inte längre mycket tid till att tänka på alkohol - släpper ängslan att inte alltid ha tillgång till alkohol - släpper ängslan att hamna i risksituationer för återfall och okontrollerat drickande. Ingen oro eller panik. 

Anpassad hypnos

Med inlärning under avslappning tas nya intuitiva beslut med nytt ändamål att drickandet hålls inom en behaglig skonsam nivå. Om det ändå visar sig att metoden att ”lära sig” ett måttligt drickande inte fungerar, utan klienten fortfarande överträder sin ”skamgräns” har man initialt (vid första samtalet) en överenskommelse; att om alkoholen medför en fortsatt destruktiv och skadlig inverkan hos klienten är alternativet ”nolltolerans” det nya målet med terapin. Man gör då en modifiering av suggestions- och hypnosmetoderna till ett nollställt intag. Detta upplevs oftast utan nämnvärd kamp, eller rädsla för att ha förlorat alkoholen som en trygg gammal pålitlig vän. (Från första samtalet är klienten redan införstådd att ta detta beslut vid kontrollförlust.)

Behandlingen modifieras då om, till för den nya situationen adekvata AlkoHypnossuggestioner avseende noll alkohol. Det undermedvetna kommer då på sitt nya sätt att vilja hjälpa till, till bättre beslut för att lindra och skona den egna konstitutionen. 

Man börjar då mera tänka på sin personliga resning och värdighet - man känner sig tryggare och stolt över sin nya livsföring och fyller sig med hoppfullhet inför morgondagen. Vågar avstå från självbedrägeri och lögn; börjar känna sig tydligare: ”Jag vågar och kan lugnt tillåta mig vara mig själv” 

Många har lyckats

Många klienter har med dessa metoder under de senaste decenniet uppnått sina varierande målsättningar. Många återkommer några gånger om året för en behaglig djupavslappning eller boosta sig med, som flera säger:
-  avspänning utan baksmälla och ångest! 

Samma metoder för att sluta; med ångestpiller, kokain, röka cannabis, tobak eller snusa har gett varaktiga resultat. Anhöriga till alkoholberoende behöver också se om sin nya roll i familjen. Med information, genom samtal, djupsuggestioner, KBT, schematerapi hjälper de de beroende indirekt till nykterhet som främjar och förenklar planering och kärlek i parförhållanden och hos hela familjer.

Kontakta mig för behandling av alkoholproblem med hjälp av hypnos i Stockholm!