Alkoholberoende

Ofta hos den beroende har alkoholen blivit ett så viktigt projekt att tankarna upptar en stor del av den dagliga planeringen. Alla som drabbats av alkoholens inverkan på sin persons livsföring, närståendes kommentarer och reaktioner vet troligtvis att någonting är fel.

Värdefull tid läggs på planering och återkommande tankar som att t.ex: snart är det min tur - lunch - köpa ut - dricka - vara berusad - glömma - after work - med oro att lukta - prata på inandning. Snart fredag och flexar på måndag!  Bara för att nästa dag vara trött - nervös - osäker - huvudvärk - högt blodtryck och en svettig återhämtning med jobbig social ångest och undvikande beteende.

Minnesluckor - vad hände - vad sa jag - gjorde jag bort mig?

Ringde - sms:ade jag någon?

Blåmärken? Ramlade jag omkull?

Inte igen! Jag skulle ju bara..

Nu var det väl för… för sista gången!

Alla dessa repriser bara för några timmars suddig personlighetsförändring!?

Du kan slippa dessa tillstånd - behålla din briljans och befria dig från en förödmjukande övermakt! 

Bestäm dig NU! Hör av dig för information hur du kan bryta förloppet.

Drickandet ökar med högre tolerans. Att själv sluta dricka utan hjälp är ganska svårt. Tyvärr förändrar alkoholen hjärnan till sin egen fördel, den bygger om hjärnan likt en parasit som vill invadera och ta över kontrollen. Alkoholen har satt sig envist i förarsätet och bestämmer riktningen för dagen, kvällen och livet. Alkohol är en mycket kraftigt vanebildande substans och har ett negativt sluttande förlopp med konsekvenser hos alla konsumenter. Visst kan man säga att livet ska levas men hur vill jag bli uppfattad av vänner och familj - hur kul blir näst dag och hur tråkigt det är att vara nedstämd och leva i en bubbla av overklighet där du missar 80% av dina chanser och utvecklande möjlighter. Och vid hög konsumtion kommer också riskerna för följdsjukdomar som diabetes - cancer - hudsjukdomar - psoriasis - nervproblem - depression - sinnessjukdom m m.

Vanans makt och rädslan att bryta vanor

Alkohol har i grunden en kemisk påverkan på människan men väl drucken uppträder den och påverkar oss mycket komplext och visar sig förmodlingen i lika många olika skepnader som det finns hjärnor i världen. Visst kan en påverkad person uppfattas generellt som alla andra berusade stollar men introspektivt och själsligen är upplevelserna och erfarenheterna olika, beroende av dagsformen - stress - hur man ätit mat - irritation - ilska och underliggande personlighetsdrag eller störningar.
Skillnader på reaktioner och tolerans finns också mellan könen - kroppsstorlek och kan i viss mån vara etiskt betingad. Forskning har visat på klara skillnader i påverkan av till exempel fetma - alkoholkosumtion och hudförändringar (psoriasis, eksem) hos separerade enäggstvillingar med samma genuppsättning men där olikheterna i beteende och konsumstion varit socialt och miljömässigt betingade. (se epigenitik) 

Det finns inte en specifik "alkoholgen" men ett antal ca. 26 till 36-tal samverkande gener som hos vissa kan förändras allt efter konsumtionsvanor och utveckla variationer av känslighet under vår egen livstid. Till exempel, som i dataspelet "Tetris" kämpar och trixar man att vända staplarna rätt för att fylla på i stapelboxen och efter envisa försök har man lyckats fylla "boxen" komplett, man har då vunnit! Lika så; under ett tidsförlopp (några år) i ens liv kan känsliga människor, så att säga fylla på sin egen box och "dricka på sig en alkoholism". Det är bara det att man då vunnit ett sjukdomtillstånd. Egentligen är den en väldigt enkel åkomma; om man dricker alkohol inträder ett sjukdomsförlopp - om man inte dricker är man frisk. 

Om man vet att alkoholproblem redan finns/fanns hos tidigare generationer i ens släkt (föräldrar - syskon - kusiner - far- morföräldrar - farbröder - fastrar osv.) bör man nog känna efter - vara extra vaksam och reflektera över vad som händer med mig själv när jag dricker - i kroppen och i sinnet - hur drabbas jag dagen efter. (se Nickelallergi) 

Om du undrar över dina alkoholvanor och tycker att det är ett återkommande besvär, så bara till liten del i ditt liv. Hör gärna av dig kan jag hjälpa dig att ta tillbaka kontrollen. Hjälpa dig att befria dig från alkoholens inverkan och tvång - nästa dags oro, ångest och ångran.

Sjukvårdens ökande intagningar av hjärtkärlsjukdomar, diabetes, cancer och olyckor i akutvården, är på ett eller flera sätt alkoholrelaterade. Ca 7000 personer/år dör i Sverige av alkohol; I EU registreras ca 136 000 nya cancerfall/år bara av alkohol.

Läs mer om alkoholproblem i innerstan Stockholm