Alkoholterapi

Alkohol-Hypnosterapi har hjälpt hundratals klienter från besvärande tankar om sug, behov och tvång skapat av alkohol. Klienten upplever med terapin ett avstressat lugn utan att behöva ta hjälp av alkohol. Hypnosterapi hjälper klientens undermedvetna att påverkas som så i sin tur hjälper intellektets omprogramering av berusningsminnet - till att avstå från okontrollerade impulshandlingar - som av gammal vana tar glaset för att dricka mer och öka berusningen i övertygelsen att må ännu bättre. 

Klienterna höjer istället sin medvetenhet till att hitta och känna igen tillstånden av lugn - värdighet. Känsan av självrespekt och självförtroende ökar för varje tillfälle när man registrear ett nytt beteende i risksituationer, där de klassiska invanda reflexerna hade varit att dricka mer. Man låter sig inte nå sin ”skamgräns”, utan med ny intuition och närvarokänsla okompliserat avstår från mera alkohol. Man behöver ingen högre berusning. Känner en personlig resning och värdighet och ett ökat självförtroende. Man kanske bara registrerar litet förvånat hur ett nytt beteende och tankesätt börjat ta form. Börjar lita mer och mer på det egna omdömet - slippa ryckas med av alkoholen - fri från underkastelese av alkoholens fängslande maktutövning. Tagit tillbaka makten!

Att morgondagens planer mera infrias än bara uteblir. 

Löftena höll! Man börjar lita på sig själv. Dagen - livet blev spännande igen! Man upplever sig få mera tid till umgänge med familj och vänner – börja resa – göra karriär - mår fysiskt och psykiskt bättre än på länge - blir piggare - bättre träningsresultat med automatiskt bättre nattsömn. 

Klienterna upplever sig bestämma över sina liv och tagit tillbaka makten över alkoholen! 

Sessioner med diagnostisering, samtal och KBT-uppgifter ingår också som delar i behandlingen. Det finns CD- skivor för egna övningar mellan sessionerna (kan beställas direkt på nätet, Mp3).