Om mig

Under min verksamma tid som alkoholterapeut har jag sett många klienter som fångats in av alkoholens vanebildande mönster. Varierande i tid och mängd. Mönster som utvecklats till högst personliga upplevelser från en positiv avslappnad lust och fest, till mer och mer isolerad ensamhet. Kanske gömmer sig av skam. 

Många har med hjälp kunnat skära ner och skaffat sig och ett lindrigare förhållningsätt till drickandet. 

Med olika enkla verktyg och metoder har klienterna kunnat begränsa alkoholens skadliga och giftiga inverkan på deras konstitution - skonat sig själva fysiskt, psykiskt, ekonomiskt. De har kunnat med hjälp av information - samtal -  KBT-verktyg och hypnos/suggestioner hittat en ny förändrad livsstil till ett medvetet positivare tankemönster. 

Med hypnos har klienten kunnat bearbeta sitt undermedvetna för att unvika ett okontrolerat impulsivt drickande. Istället har man styrts omedvetet om mot automatiskta beslut att unvika alkohol och då istället med nya medvetna handlingar inte fortsätta att dricka mera; utan att behöva känna någon förlust i upplevelser  

Det finns enorma hälsosamma vinster hos en person som bara dricker 100 dagar istället för 300 dagar - 10 gånger per år istället för 365 dagar. Det är ju skottår ibland. 
Du kommer själv att kunna känna efter och bestämma vad som känns bäst för dig.

Det mest glädjande för mig är att kunna hjälpa en människa att befria sig själv från en fängslande terrormakt.