terapi

Alkoholterapi

Alkohol-Hypnoterapi har hjälpt hundratals klienter från besvärande tankar om sug, behov och tvång skapat av alkohol. Klienten upplever med terapin ett avstressat lugn utan att behöva ta hjälp av alkohol. Alkoholterapi hjälper klientens undermedvetna att påverkas som i sin tur hjälper intellektets omprogramering av berusningsminnet - till att avstå från okontrollerade impulshandlingar - som av gamla vana tar glaset för att dricka mer och öka berusningen.

Klienterna höjer istället sin medvetenhet till att hitta och känna igen tillstånden av lugn - värdighet och självkänsla. Känsan av självrespekt och självförtroende ökar för varje tillfälle av risksituationer där de invanda reflexerna hade agerat annorlunda. 
De låter sig inte nå sin ”skamgräns”, utan med intuition och närvaro-känsla avstå från mera alkohol. Känner en personlig resning med värdighet och självförtroende. Registrerar bara litet förvånat ett nytt beteende och tankesätt. Börjar lita mer och mer på det egna omdömet - att vara alkoholfri - fri från underkastelese av en flytande terrormakt.

Att morgondagens planer mera infrias än bara uteblir.


Löftena höll! Dagen - livet blev spännande igen! 
Klienterna upplever sig få mera tid till umgänge med familj och vänner – börja resa – göra karriär - mår fysiskt och psykiskt bättre än på länge - blir piggare - bättre träningsresultat med automatiskt bättre nattsömn.

Klienterna upplever sig bestämma över sina liv och tagit tillbaka makten över alkoholen!


Sessioner med diagnostisering, samtal och KBT-uppgifter ingår också som delar i behandlingen.
Det finns CD- skivor för egna övningar mellan sessionerna (kan beställas direkt på nätet, Mp3).


Alkoholterapi - Thomas Boman    |    Kungsgatan 37 - Stockholm   |     073 202 3840  / 0763 18 4554     |    thomas.boman@alkoholterapi.se