Anhörigterapi

Oron hos närstående och vänner

Runt en missbrukare finns det ca 3-5 personer som är direkt medberoende till den missbrukandes beteende. De är anhöriga som anpassar sitt liv efter missbrukarens nycker och egoistiska tänkandet som själva missbruket framkallar.

Alltså bör alla anhöriga informeras och vara delaktiga under behandlingen. Detta är viktigt med tanke på att alla kan ses som medberoende av drogen eller alkoholen. Där alkoholen i sig är en högst besvärlig och oberäknelig extra familjemedlem. Kompisen Alko har hälsat på igen!. Om tillfrisknandet ska vara varaktigt för missbrukaren är det bra för alla anhöriga och medberoende få information angående prevention, återfallsrisker och hur alkoholen påverkar den aktive. Som närstående lära sig tänka i nya banor och ta ett annat gynnsammare ansvar för sitt eget livs bästa. För allas bästa.

ALKOHLTERAPI KUNGSGATAN 37 STOCKHOLM har kognitiv inriktad terapi för att komma tillrätta med denna typ av problem. Hypnosterapi och avslappning är en avstressande lindring av det spända tillstånd som uppstår hos anhöriga.

Hur blev det så här?

Vad skulle hända med mig om jag slapp tänka orostankar?

Fyller oron någon funktion hos mig?

Har jag anpassat mig för mycket?

Kan JAG ändra den beroende eller mig själv?

Skulle det vara skönt att släppa taget? 

Slippa att ständigt ha en plan-B?

Inte behöva vara rädd och vaksam över obehagliga pinsamma överraskningar?

Äga känslan att jag tagit tillbaka makten över mitt liv?