Frågor & Svar

Vaknar man efter hypnosen?

Du somnar aldrig utan är i ett tillstånd mellan vakenhet och sömn. Det är inte farligt. Du hör allt som sägs. Du kan avsluta sessionen när du vill. Ditt undermedvetna arbetar för ditt bästa och terapeuten kan aldrig få dig att acceptera något du inte vill. 

Fungerar hypnos på alla?

Det fungerar på nästan alla personer men det är en fördel om personen är villig till förändring för att erhålla ett bra resultat. 

Kan terapeuten få mig att säga något som jag inte vill säga?

Nej, du behöver inte säga något. Terapeuten kan aldrig tvinga fram något mot din vilja. Personligt framtagna suggestionsmallar används av terapeuten som påverkar ditt undermedvetna och hjälper dig att ta sundare och skonsammare medvetna beslut. Du börjar agera för ditt bästa.

Har terapeuten tystnadsplikt?

Ja, absolut! Vi har tystnadsplikt, arbetar under sekretess och etiska regler som gäller vård. Fullständig anonymitet och ingen myndighetsregistrering. 

Alkohol & Cancer

12 % av alla cancerfall är alkoholrelaterade (svalg, strupe, lever, bröst, tjock- ändtarm, prostata). Alkohol är näst störst efter rökning som är 18 % av cancerfallen. Långt ner kommer infektioner 3 %. Därefter fysisk inaktivitet, övervikt och solljus. 

Källa: WHO, SLAN, ett faktablad kring alkoholens betydelse för cancer. British Medical Journal 2011;342:d1584 IARC. www.amphoraproject.net. International Journal of cancer:131,E995-E1003 (2012). Ur skriften C.A.N Centralförbundet för alkohol och narkotika. (2014)